• Sve tajne pismenosti

  Sve tajne pismenosti

  Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

  Lenta element2 A5 1080x675

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  www.strukturnifondovi.hr    •    www.esf.hr

 • Sve tajne pismenosti

  Sve tajne pismenosti

  Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

  Lenta element2 A5 1080x675

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  www.strukturnifondovi.hr    •    www.esf.hr

 • Sve tajne pismenosti

  Sve tajne pismenosti

  Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

  Lenta element2 A5 1080x675

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  www.strukturnifondovi.hr    •    www.esf.hr

 • Sve tajne pismenosti

  Sve tajne pismenosti

  Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

  Lenta element2 A5 1080x675

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  www.strukturnifondovi.hr    •    www.esf.hr

 • Sve tajne pismenosti

  Sve tajne pismenosti

  Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

  Lenta element2 A5 1080x675

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  www.strukturnifondovi.hr    •    www.esf.hr

 • Sve tajne pismenosti

  Sve tajne pismenosti

  Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

  Lenta element2 A5 1080x675

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  www.strukturnifondovi.hr    •    www.esf.hr

 • Sve tajne pismenosti

  Sve tajne pismenosti

  Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

  Lenta element2 A5 1080x675

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  www.strukturnifondovi.hr    •    www.esf.hr

 • Sve tajne pismenosti

  Sve tajne pismenosti

  Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

  Lenta element2 A5 1080x675

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  www.strukturnifondovi.hr    •    www.esf.hr

plava

1 CILJ

 • 3 inovativna interdisciplinarna kurikuluma
 • 120 odgojno obrazovnih djelatnika
 • 3 škole

crvena

2 CILJ

 • stvoriti digitalne repozitorije putem suradničke platforme
 • stvoriti materijalne preduvjete
 • Razviti, implementirati i unaprijediti 3 nova interdisciplinarna kurikuluma

žuta

3 CILJ

 • prezentacija učenika u digitalnom repozitoriju
 • prezentacija kurikuluma
 • Festival pismenosti "NaPravi" i završna konferencija

Elektrotehnička i prometna škola Osijek nositeljica je projekta pod nazivom Sve tajne pismenosti vrijednog 1.478.246,04 kn (bespovratna sredstva 100%) u natječaju Europskog socijalnog fonda (UP.03.2.2.03.) Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“. Partneri na projektu su Elektrotehnička škola - Split i Tehnička škola Sisak. Projekt je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.


Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Elektrotehnička škola – Split i Tehnička škola Sisak ovim će projektom ojačati kapacitete 120 odgojno-obrazovnih djelatnika u 3 strukovne škole za kreiranje inovativnih interdisciplinarnih kurikuluma. Učenici će unaprjeđivati čitalačku, medijsku, digitalnu, matematičku i prirodoslovnu pismenost uključivanjem u nove izvannastavne aktivnosti: „Pismenost – ključ uspjeha“, „Digitalni laboratorij“ i Kino klub "NaPravI" i osposobiti se za učinkovito pronalaženje, kritičko vrednovanje i korištenje informacija te za izradu multimedijskih sadržaja.

Ciljevi projekta su sljedeći: 90 učenika (po 30 iz svake škole) uključit će se u provedbu/pilotiranje novonastalih kurikuluma izvannastavnih aktivnosti, 120 odgojno-obrazovnih djelatnika iz 3 partnerske škole sudjelovat će u stručnim usavršavanjima tijekom edukacija i studijskog putovanja, u izradi i provedbi novonastalih kurikuluma, izradi metodologije definiranja ishoda učenja, upotrebe IKT-a u nastavi, organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana.

Ciljevi su projekta, dakle, ojačati kapacitete 120 odgojno-obrazovnih djelatnika u 3 strukovne škole za kreiranje inovativnih interdisciplinarnih kurikuluma usmjerenih na 5 vrsta pismenosti, razviti, implementirati i unaprijediti 3 nova interdisciplinarna kurikuluma te stvoriti materijalne preduvjete kroz opremanje 3 strukovne škole i stvaranje digitalnih repozitorija putem suradničke platforme.

Izradit će se tri nova interdisciplinarna kurikuluma izvannastavnih aktivnosti.

Prvi je kurikulum za izvannastavnu aktivnost "Pismenost - ključ uspjeha". Kroz radionice (Čitam, mislim, znam; Karta za knjigu; Tajne teksta; Pronađi svoju priču, Prepoznaj pravu informaciju) razvijat će se vještine kritičkog mišljenja te strategije čitanja objava (čitalačka pismenost), potaknuti na korištenje informacijskih proizvoda (digitalna pismenost) te se prepoznavanjem istinite i lažne informacije naučiti obraniti od manipulacija.

Drugi je novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti „Digitalni laboratorij“. Uključivat će poučavanje matematike kroz korištenje računala s odgovarajućom softverskom podrškom te podučavanje kemije/fizike kroz simulacije pokusa primjenom IKT-a. Učenici će se poticati na eksperimentiranje i izvođenje zaključaka.

Treći je novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti „Kino klub dokumentarnog filma -NaPravI“ (Nađi pravu informaciju - napravi novi sadržaj) – njime će se poticati razvijanje kreativnog mišljenja kroz izradu animacija, stripova i videa, a radovi će se snimati i objavljivati u digitalnom repozitoriju. Za diseminaciju ideja, pokusa i istraživanja te rezultata učeničkih radova kreiranih kroz prethodne izvannastavne aktivnosti organizirat će se Festival pismenosti koji će se održati tijekom završne konferencije projekta. Nabavit će se oprema za potrebe škola u provedbi izvannastavnih aktivnosti.
Festival pismenosti "NaPravI" bit će festival ideja, pokusa, multimedije i istraživačkih projekata koji će prikazivati najbolje učeničke radove projekta „Sve tajne pismenosti“ te će ugostiti učenike i nastavnike iz minimalno 6 drugih škola koje će animirati članovi radnih skupina.
U sklopu 21 projekta ukupne vrijednosti 26.775.000,00 HRK iz Poziva Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja, čiji su nositelji osnovne i srednje škole, sudjelovat će više od četiri tisuće učenika i gotovo tisuću nastavnika.
Voditelj je projekta ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek Antun Kovačić, dipl. ing., a koordinatorica projekta nastavnica Danijela Ivanović-Ižaković, dipl.ing.

crvena

NOSITELJ PROJEKTA

Elektrotehnička i prometna škola Osijek

tamno-plava

PARTNER NA PROJEKTU

Elektrotehnička škola Split

žuta

PARTNER NA PROJEKTU

Tehnička Škola Sisak