Lenta

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Lenta element2 A5 1080x675

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
www.strukturnifondovi.hr    •    www.esf.hr

O projektu

 • Naslov projekta: Sve tajne pismenosti - UP.03.2.2.03.0116

  Naziv natječaja: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja - UP.03.2.2.03. (Europski socijalni fond)

  Posredničko tijelo razine 1 – PT1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Projektni konzorcij: 

  Nositelj projekta:
  Elektrotehnička i prometna škola Osijek
  Partneri:
  Elektrotehnička škola – Split
  Tehnička škola Sisak

  Županija: Osječko-baranjska, Splitsko-dalmatinska, Sisačko-moslavačka

  Trajanje projekta: Projekt traje 18 mjeseci s početkom 30.11.2017. odnosno do 30.5.2018.

  Vrijednost projekta: 1.478.246,04 kn (Iznos EU potpore)

 • Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Elektrotehnička škola – Split i Tehnička škola Sisak će projektom „Sve tajne pismenosti“ ojačati kapacitete 120 odgojno-obrazovnih djelatnika u 3 strukovne škole, za kreiranje inovativnih interdiscipl. kurikuluma. Učenici će unaprjeđivati čitalačku, medijsku, digitalnu, matematičku i prirodoslovnu pismenost uključivanjem u nove izvannastavne aktivnosti: „Pismenost – ključ uspjeha“, „Digitalni laboratorij“ i Kino klub "Na Prav I" i osposobiti se za učinkovito pronalaženje, kritičko vrednovanje i korištenje informacija, te za izradu multimedij. sadržaja.

  • Učenici: 90 učenika uključenih u provedbu izvannastavnih aktivnosti (po 30 iz svake škole) sudjelovalo u provedbi/pilotiranju novonastalih kurikuluma izvannastavnih aktivnosti.
  • Odgojno-obrazovni djelatnici: 120 djelatnika iz 3 partnerske škole  sudjelovat će u stručnim usavršavanjima tijekom edukacija i studijskog putovanja, u izradbi i provedbi novonastalih kurikuluma , izradi metodologije definiranja ishoda učenja, upotrebe IKT-a u nastavi, - organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana.
  1. Ojačati kapacitete 120 odgojno-obrazovnih djelatnika u 3 strukovne škole za kreiranje inovativnih interdisciplinarnih kurikuluma usmjerenih na 5 vrsta pismenosti
  2. Razviti, implementirati i unaprijediti 3 nova interdisciplinarna kurikuluma te stvoriti materijalne preduvjete kroz opremanje 3 strukovne škole i stvaranje digitalnih repozitorija putem suradničke platforme
  • Novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti: "Pismenost ključ uspjeha" – kroz radionice: Čitam, mislim, znam; Karta za knjigu; Tajne teksta; Pronađi svoju priču, Prepoznaj pravu informaciju razvijati će se vještine kritičkog mišljenja te strategije čitanja objava (čitalačka pismenost), potaknuti na korištenje informacijskih proizvoda (digitalna pismenost), te prepoznavanjem istinite i lažne informacije, obraniti se od manipulacija.
  • Novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti: „Digitalni laboratorij“-uključuje poučavanje matematike kroz korištenje računala s odgovarajućom softverskom podrškom, te podučavanje kemije/fizike kroz simulacije pokusa primjenom IKT-a. Učenici se potiču na eksperimetiranje, izvođenje zaključaka i razvijanje kreativnog mišljenja kroz izradu animacija, stripova i videa, a radovi će se snimati i objavljivati u digitalnom repozitoriju.
  • Novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti: „Kino klub dokumentarnog filma -Na Prav I“ (Nađi pravu informaciju - napravi novi sadržaj) – uključivat će diseminaciju ideja, pokusa i istraživanja, rezultata učeničkih radova kreiranih kroz prethodne izvannastavne aktivnosti te rezultirati Festivalom pismenosti tijekom završne konferencije projekta.Nabavljena oprema za potrebe škola u provedbi izvannastavnih aktivnosti
  • Festival pismenosti "Na Prav I" bit će festival ideja, pokusa, multimedije i istraživačkih projekata koji će prikazivati najbolje učeničke radove projekta „Sve tajne pismenosti“ te će ugostiti učenike i nastavnike iz min. 6 drugih škola koje će animirati članovi radnih skupina.
 • EP 1: Stručno usavršavanje odgojnoobrazovnih radnika


  Usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika partnerskih škola osigurat će se njihovo kompetentno aktivno uključivanje u kreiranje inovativnih kurikuluma, osnažiti će njihove kapacitete i usavršiti profesionalne vještine u radu s učenicima te unaprijediti radne metode u nastavi, što će direktno pridonijeti ostvarivanju cilja 1.

  AKT.1.1. Za 15 sudionika partnerskih ustanova organizirano studijsko putovanje "Digitalne kompetencije za digitalne generacije" u  University of Helsinki, odjel Playful learning center koji radi na razvoju digitalne, informacijske pismenosti, matematičke i drugih vrsta pismenosti te imaju vrhunske PISA rezultate.

  AKT.1.2. 120 nastavnika i stručnih suradnika usavršilo znanja tijekom Edukacije 1: "Metodologija definiranja ishoda učenja"

  AKT.1.3. 60 nastavnika i stručnih suradnika usavršilo znanja tijekom Edukacije 2: "Sve tajne pismenosti" (JEZERČICA)

  AKT.1.4. 30 nastavnika i stručnih suradnika usavršilo znanja tijekom Edukacije 3: Kako primijeniti IKT za postizanje unaprjeđenja pismenosti (SPLIT)

  AKT.5. 30 nastavnika i stručnih suradnika usavršilo znanja tijekom Edukacije 4: Kako organizirati istraživačku i projektnu nastavu (SISAK)

   

  EP 2: Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti


  Tri stručne radne skupine (SRS) za izradbu i provedbu 3 nova interdisciplinarna kurikuluma bit će odgojno-obrazovni radnici prijavitelja i partnera. SRS-e će moderirati podugovoreni stručnjaci. SRS će također raditi na uvođenju novih metoda rada i korištenju novih tehnologija. Učenicima će se omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija iz 5 područja pismenosti. Sve 3 škole unaprijedit će tehničke/materijalne kapacitete u svrhu pružanja novih praktičnih znanja učenicima.

  AKT. 2.1. Izrađena 3 nova interdisciplinarna kurikuluma izvannastavnih aktivnosti: "Pismenost - ključ uspjeha", "Digitalni laboratorij", "Kino klub dokumentarnog filma - Na Prav I" te kreirani online multimedijski sadržaji za digitalni repozitorij

  AKT.2.2. U sklopu projektno - istraživačke nastave organiziran posjet INFOGAMER/INTERLIBER /TESLA u Zagrebu za 45 učenika

  AKT.2.3. Održan Festival pismenosti "Na Prav I" za 100 sudionika

  AKT.2.4. Nabavljena oprema za strukovne škole

  AKT.2.5. Provedena  evaluacija projektnih aktivnosti i rezultata projekta

   

  EP V: Promidžba i vidljivost


  • održana 1 uvodna i 1 završna konferencija za ukupno 150 osoba
  • izrađen dizajn logotipa projekta i vizuali za promo materijale
  • izrađeno 150 promotivnih letaka, 150 blokova za pisanje, 150 promotivnih majica, 150 poklon vrećica, 150 kemijskih olovaka,
  • 150 vanjskih memorija – s rezultatima projekta
  • objavljena 3 novinska članka
  • izrađena 1 web stranica projekta
  • snimljen i objavljen video film o projektnim aktivnostima i rezultatima projektima

   

  EP PM: Upravljanje projektom i administracija


  Održana 4 sastanka partnera

crvena

NOSITELJ PROJEKTA

Elektrotehnička i prometna škola Osijek

tamno-plava

PARTNER NA PROJEKTU

Elektrotehnička škola Split

žuta

PARTNER NA PROJEKTU

Tehnička Škola Sisak